Οι ‘Υψιστες Πύλες της Αρχαίας Θήβας όπου θα διαδραματιστεί το δρώμενο με τον Γιάννη Στάνκογλου στον ρόλο του Ετεοκλή, καθώς και οι λοιπές έξι Πύλες -επτά εν συνόλω- βρίσκονται πέριξ του κέντρου της σημερινής πόλης της Θήβας. Στις οδούς Ετεοκλέους και Πινδάρου, όπου θα λάβει χώρα η εικαστική αναπαράσταση, ορθώνονταν οι ΄Υψιστες Πύλες.

Με στόχο την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού, η παράσταση και η ψηφιακή καταγραφή του συγκεκριμένου δρωμένου, που για πρώτη φορά πραγματώνεται στην πόλη μας, θα συμβάλει στη διατήρηση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Θήβας μας.

Ημερομηνία: Παρασκευή, 1η Οκτωβρίου

Ώρα: 21:00