Στην Θίσβη του σήμερα συνυπάρχουν αρμονικά οι σύγχρονες κατοικίες με τα μεγαλοπρεπή αρχοντικά του παρελθόντος, τα στολισμένα με περίτεχνα μαρμάρινα οικόσημα στην είσοδό τους.

Το ιστορικό της όνομα το έλαβε από την ομώνυμη νύμφη. Το 1889 ο S. C. Rolfe διεξήγαγε σύντομη ανασκαφική έρευνα και αποκάλυψε θαλαμοειδείς τάφους. Ο F. G. Maier μελέτησε την οχύρωση και επίσης έχουμε πολλά ευρήματα από την γεωμετρική εποχή, τα οποία έγιναν γνωστά στο τέλος του 19ου αιώνα.

Η ηρωική ιστορία της Θίσβης ανάγεται στα αρχαία χρόνια, μιας και ο Όμηρος αναφέρθηκε στον κατάλογο των πόλεων που έλαβαν μέρος στον τρωικό πόλεμο «Κώπας, Εύτρησιν τε πολυτρήρωνα τε Θίσβη». Η οχυρωμένη ακρόπολη της αρχαίας Θίσβης στο λόφο Παλαιόκαστρο βρίσκεται στα ΒΔ του χωριού ενώ το Ν-ΝΑ τμήμα του οχυρωματικού τείχους της κάτω πόλεως βρίσκεται στο λόφο Νεόκαστρο στα Ν-ΝΑ του χωριού. Το σύγχρονο χωριό εκτείνεται πάνω σε τμήμα της αρχαίας πόλης. Ο πύργος που σώζεται στο ύψωμα της νότιας και βόρειας πλευράς της Θίσβης, καθώς και τα θεμέλια του τείχους αποδεικνύουν περίτρανα την ύπαρξη της αρχαίας πόλης.

Αρχαία Θίσβη

Τα ερείπια της αρχαίας Θίσβης βρίσκονται στη σημερινή θέση «Κακόσια». Ίχνη κεραμικής μαρτυρούν την κατοίκηση της περιοχής από το 2000 π.Χ. Στη μυκηναϊκή εποχή χρονολογούνται θαλαμοειδής τάφος και πλήθος σφραγίδων, ενώ από την ακρόπολη σώζονται τμήματα διαφόρων φάσεων. Στο λόφο Παλαιόκαστρο βρίσκεται η οχυρωμένη ακρόπολη της αρχαίας Θίσβης. Στο λόφο Νεόκαστρο βρίσκεται το νοτιοανατολικό τμήμα του οχυρωματικού τείχους της κάτω πόλης.

Tips

Η ηρωική ιστορία της Θίσβης ανάγεται στα αρχαία χρόνια, μιας και ο Όμηρος αναφέρθηκε στον κατάλογο των πόλεων που έλαβαν μέρος στον τρωικό πόλεμο «Κώπας, Εύτρησιν τε πολυτρήρωνα τε Θίσβη».